Mario

(klik op de foto voor meer foto's)

 
Op 7 maart 1979 word ik geboren als eerste kind van Gust VANDEVELDE en Viviane LISSENS. Bij de geboorte weeg ik 2,850 kg en meet ik 51,3 cm.  Ik groei op in PEIZEGEM,  in de Middelstraat.
meer foto's
  Op 4 april 1984 word ik de grote broer van Lies.
meer foto's
  Kleuter en lager onderwijs:  TEN BOS in PEIZEGEM
meer foto's
  Middelbaar onderwijs:  SINT DONATUS MERCHTEM
meer foto's
 

In 2003 behaal ik het diploma van Licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen.
meer foto's

 

Op 1 september 2003 leg ik de eed af als advocaat bij de Balie te BRUSSEL.  Momenteel heb ik een eenmanskantoor en pleit ik vooral zaken van familierecht,  verkeer,  onbetaalde facturen,  strafrecht,  huur,  …  Daarnaast publiceer ik ook regelmatig artikels in juridische tijdschriften (Juristenkrant,  Tijdschrift Huur) en ben ik co-auteur van het boek “Sociale Huur”,  uitgegeven bij DIE KEURE.
meer foto's

 

Van 2000 t.e.m. 2003 ben ik voorzitter van de Merchtemse Jeugdraad.  In de jeugdraad zetelen afgevaardigden van de jeugdverenigingen die advies geven aan het gemeentebestuur over beslissingen die de jeugd aanbelangen en het driejaarlijks jeugdwerkbeleidsplan.  Samen met het gemeentebestuur worden een reeks fuiven georganiseerd op diverse locaties in het centrum van de gemeente (o.a. in de GINDER ALE – gebouwen).  Jaarlijks wordt een speel-op-straat-dag georganiseerd.  In deze periode organiseer ik ook een wedstrijd voor het ontwerpen van een logo voor de jeugdraad.
meer foto's

 

Tijdens de legislatuur 2001 – 2006 ben ik penningmeester van VZW WIEBELTJE,  een gemeentelijke VZW die tijdens de schoolvakanties speelpleinwerking organiseert.  In deze periode wordt de werking geherlokaliseerd naar de groene site van de Tuinbouwschool in PEIZEGEM en bouwen wij de inclusiewerking uit,  zodat ook kinderen met een handicap onder begeleiding van een extra monitor terecht kunnen op het speelplein.
meer foto's

   

Tijdens de legislatuur 2001 - 2006 ben ik ook lid van de Algemene Vergadering en het dagelijks bestuur van de Merchtemse Cultuurraad.  Ik help mee aan de organisatie van “Zomer op de Kiosk” en de jaarlijkse cultuurquiz.

 

Op 8 oktober 2006 neem ik voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Van op de 16de plaats op de lijst VLD-GMB-SP.A-LVB word ik rechtstreeks verkozen met 665 voorkeurstemmen.  Op 2 januari 2007 leg ik de eed af als gemeenteraadslid.
meer foto's

 

Op 3 mei 2008 trouw ik met Ann CLAEYS uit BRUSSEGEM, dochter van Carlos CLAEYS en Anita WILLEMS.
meer foto's

 

In 2008 word ik politiek secretaris van de lokale VLD – afdeling in MERCHTEM.  Ik ben dan al enkele jaren bestuurslid van deze afdeling en van JONG VLD Merchtem.  Als politiek secretaris schrijf ik geregeld bijdragen in het “Open Blad”.
meer foto's

   

Begin 2009 word ik fractieleider van de meerderheidsfractie VLD-GMB-SP.A-LVB in de gemeenteraad.

   

Op 31 augustus 2009 word ik geïnstalleerd als Voorzitter van de Gemeenteraad.  Op mijn voorstel worden een aantal wijzigen aangebracht in het huishoudelijk reglement om de vergadering vlotter en ordelijker te laten verlopen.  Ik neem ook het initiatief om één keer per jaar de gemeenteraad “op verplaatsing” te laten vergaderen in een van onze deelgemeenten.

 

Op 29 januari 2010 bevalt Ann van onze dochter Louise.
meer foto's

 
    Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 behaal ik op de 6de plaats op de LijstvdBurgemeester 875 voorkeurstemmen.  Genoeg om in de legislatuur 2013 – 2018 opnieuw de functie van gemeenteraadsvoorzitter op te nemen.
   

In mijn vrije tijd lees ik graag een boek (bij voorkeur een “Legal thriller” van John GRISHAM,  Michael CONNELY of David BALDACCI),  ben ik muzikant en speel ik toneel.  Ik ben ook actief of steunend lid van verschillende verenigingen.