Nieuws / Opinie

22 januari 2013

Henri POULIART overleed in onze gemeente op 7 juli 1962.  Hij was ongehuwd en kinderloos.  In zijn nalatenschap zit o.a. zijn woning in het centrum van MERCHTEM,  Korte Ridderstraat nr. 1.  Omdat wijlen de heer POULIART verschillende testamenten zou hebben opgesteld,  is het tot een proces gekomen tussen de meer dan 50 kandidaat-erfgenamen.  50 jaar na het overlijden van de heer POULIART is diens nalatenschap dus nog altijd niet afgehandeld.  Een oplossing,  gerechtelijk of minnelijk,  lijkt nog veraf.  En dus is de woning al die jaren onbeheerd en leeg gebleven.
Door de jarenlange verkrotting betekent deze woning een reëel gevaar voor de openbare veiligheid en hygiëne.  In een recent verslag van architect Eric BIESEMANS wordt de slechte staat van de woning aangetoond.  In het verleden hebben zich al instortingen voorgedaan waarbij de gemeente,  bij gebrek aan initiatief door de kandidaat-erfgenamen,  dan maar zelf het herstel  voor haar rekening heeft genomen.  Zo werd o.a. het dak al door de gemeente hersteld.  Wij willen deze kosten uiteraard recupereren.
Daarom is de gemeente naar de rechter gestapt.  Via een speciale procedure op eenzijdig verzoekschrift heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te BRUSSEL notaris Steven PODEVYN uit MERCHTEM aangesteld als “beheerder” van de nalatenschap POULIART.  Vervolgens heeft de rechtbank de notaris gemachtigd om de verkrotte woning openbaar te verkopen.
De opbrengsten van deze verkoop zullen bij de notaris dan worden geblokkeerd tot dat de erfgenamen een oplossing vinden of de rechtbank uitspraak doet over het erfenisgeschil.  Het belangrijkste voor het gemeentebestuur is uiteraard dat er een nieuwe eigenaar wordt gevonden voor de verkrotte woning waardoor deze leegstand alvast uit het straatbeeld verdwijnt.
Openbare verkoop op 25 januari as. om 15u in café DE MERCHTEMSE POORT.

 

2 januari 2013

Vandaag werd de nieuwe gemeenteraad in MERCHTEM geïnstalleerd.  Als uittredend gemeenteraadsvoorzitter was het mijn taak om de installatievergadering te leiden.  De nieuwe raadsleden legden hun eed af in mijn handen:  “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”.  Bijna de helft van de raadsleden zetelt voor de eerste keer.  10 van de 25 zijn jonger dan 35 en er zijn 11 vrouwen.
Ikzelf werd opnieuw verkozen tot voorzitter.

 

 

1 januari 2013

Een van mijn goede voornemens is bij deze al gerealiseerd:  mijn website na een korte statische periode opnieuw updaten.  Vanaf nu tracht ik U op geregelde tijdstippen opnieuw op de hoogte te houden over het gemeentebeleid.

 

10 oktober 2012

In onze gemeente wordt zondag opnieuw elektronisch gestemd:  een handleiding

1 oktober 2012

Nog welgeteld 2 weken te gaan tot de verkiezingsdag:  14 oktober 2012.
De peiling in het huis-aan-huismagazine geeft alvast goede hoop voor onze lijst !

enquete

25 september 2012

Gisterenavond vergaderde de gemeenteraad voor de laatste keer voor de verkiezingen.
Voor het merendeel verliep de vergadering rustig.  Enkel bij agendapunt 5 ging de CD&V/NV-A-oppositie in het verzet.  Omdat de NMBS had aangekondigd dat het station van MERCHTEM per 1 januari 2013 zou gesloten worden heeft het gemeentebestuur actie ondernemen en van de NMBW bekomen dat het stationsgebouw door de gemeente mag worden gebruikt.  Concreet zal een personeelslid van de gemeente een permanentie verzorgen in het station,  elke weekdag van 06u30 tot 9u.  Zo kan info worden verschaft aan de treinreiziger.  Op aandringen van het gemeentebestuur zal ook het toilet in het station worden opengesteld voor de reizigers.  Maar met de overeenkomst tussen gemeente en NMBS kan het station ook andere functies gaan vervullen zoals promotie van het toerisme in onze gemeente,  tentoonstellingsruimte of verzamelpunt voor activiteiten van verenigingen.
Tegen dit alles stemde de CD&V/NV-A-fractie tegen.  Zij vinden het niet kunnen dat een personeelslid van de gemeente wordt ingezet om de taak van de NMBS te vervullen.
Enigszins onbegrijpelijk,  want amper 5 dagen voordien had dezelfde fractie een bijkomend agendapunt ingediend om in elke deelgemeente een postpunt te openen,  te bemannen door een personeelslid van de gemeente (!). 
De motivering van het bijkomende agendapunt luidt als volgt:  “Het openhouden van het station is een goede zaak.  In navolging van dit initiatief stellen wij voor dat het gemeentebestuur op zoek gaat naar een geschikt pand in elke deelgemeente om een postpermanentie te verzekeren en waar eventueel een bancontactautomaat kan geïnstalleerd worden.  Een personeelslid kan daar een aantal uren per week in elke deelgemeente de bevolking ten dienste staan,  en functioneren als een lokaal contactpunt.”
Blijkbaar mag het gemeentepersoneel van de CD&V/NV-A-fractie wel de taken van de post overnemen,  maar niet deze van de NMBS.
Nationaal voorzitter Wouter BEKE zal dan toch gelijk hebben dat het de CD&V ontbreekt aan een inhoudelijk verhaal …

gemeenteraad

17 september 2012

Het voorbije weekend moesten de lijsten voor de lokale verkiezingen worden neergelegd.  Het is nu officieel:  in onze gemeente dingen 4 lijsten naar de stem van de kiezer:  NV-A,  GROEN,  CD&V en onze eigen Lijst van de Burgemeester.
Onze campagne zit alvast op kruissnelheid:  samen verder op weg naar 14 oktober ! 

auto

14 september 2012

In zitting van vandaag heeft het College van Burgemeester en Schepenen besloten om de veiligheid op het kruispunt Kouter/Gasthuisstraat/Heirbaan te verbeteren.
Het verkeerseiland zal worden heringericht en uitgebreid richting Gasthuisstraat zodat het onmogelijk wordt voor het autoverkeer,  komende uit de Gasthuisstraat,  om de bocht naar de Kouter af te snijden,  hetgeen nu wel dikwijls gebeurd.

verkeer

10 september 2012

Alle kwaliteitsproducten worden nagemaakt en alle goede ideeën worden gekopieerd:  van merkkledij,  horloges,  handtassen en CD’s tot … mijn verkiezingsborden !
Om op te vallen tussen de vele verkiezingsborden moet je creatief zijn.  Zelf had ik volgend plan bedacht:  eerst een groot rond bord plaatsen in appelblauwzeegroen (kleur van de Lijst vd Burgemeester) met in het midden een witte cirkel met een grote 6 (mijn plaats op deze lijst).  De ronde vorm verwijst dan weer naar onze lijstslogan “Samen Verder” die eveneens in een appelblauwzeegroene bol verwerkt zit.  Deze “6-borden” moesten dienen als teaser voordat ik mijn eigenlijke verkiezingsaffiches zou plaatsen.

zes01

Ik was compleet verbaasd toen ik zondag 9 september jl. arriveerde aan de gemeentelijke tuinbouwschool waar het gemeentebestuur een gezellige barbecue organiseerde voor de nieuwe inwoners van onze gemeente en de leden van het noodcomité.   GROEN had met een caravan post gevat aan de ingang van de school om verkiezingspropaganda te voeren.  Bij de caravan had GROEN ook een bord geplaatst met hun lijstnummer… een groot rond bord in het groen met in het midden een witte cirkel met een grote 6 !  Een identiek bord als het mijne,  met een miniem kleurverschil (ze gebruikten niet eens hun eigen “groen”) en een licht verschillend lettertype.  GROEN probeert nu de indruk te wekken alsof al mijn 6-borden propaganda zijn voor hun lijst. 

 

zes02

Ook op de website van GROEN wordt mijn verkiezingsbord gepost als “onverwachte steun voor groene campagne”.
Zelf lig ik er niet wakker van en troost ik mij met de gedachte dat het GROEN waarschijnlijk aan creativiteit ontbreekt.  Maar het is bij mijn plakploeg wel in het verkeerde keelgat geschoten.  Zij hebben úren en úren gezwoegd en gezweet om deze borden uit te zagen,  te schilderen en te plaatsen.  Zij zijn er niet over te spreken dat nu een andere politieke partij op hun kap stemmen probeert te halen.
Ook enkele mensen bij wie ik mijn borden mocht plaatsen zijn op zijn zachtst gezegd not amused.  Zij willen absoluut geen reclame maken voor GROEN.

De collega’s van GROEN zelf zeggen niets verkeerds te hebben gedaan.  Zij zeggen dat 6 hun nationaal lijstnummer is.  Dat is waar,  maar mijn borden stonden er al lang voordat het nationale lijstnummer bekend werd.  Sommige mensen op de lijst van GROEN hebben de mond vol van “Fair Trade”,  maar weten blijkbaar niet wat een faire campagne is.  Ook van plagiaat hebben deze brave mensen blijkbaar nog nooit gehoord…

GROEN zegt dat zij klaar staan met slimme en creatieve oplossingen voor onze gemeente.  Hun campagnemethodes doen alvast iets anders vermoeden.

En wat mijn campagne betreft;  ik ga door en blijf werken voor onze mooie gemeente,  net zoals ik de voorbije 6 jaar met de ploeg van onze burgemeester heb gedaan.  Ik ga liever uit van mijn eigen sterkte dan te moeten parasiteren op andermans campagne…

Met dank aan mijn plakploeg:


zes03zes04

 

2 september 2012

Nog welgeteld 6 weken te gaan tot de verkiezingsdag:  14 oktober 2012.
De campagne – althans deze van onze Lijst vd Burgemeester – is in volle gang.  Surf de komende weken regelmatig eens langs om het laatste verkiezingsnieuws mee te pikken.

letters

30 augustus 2012

Op 14 oktober wordt ook in onze gemeente elektronisch gestemd.  Dit gebeurt echter niet met de gekende pc’s uit het verleden.  Het zijn nieuwe en andere toestellen.  Ook de procedure is gewijzigd.  Je krijgt voortaan een etiket dat je moet laten scannen.

De hele procedure wordt zeer duidelijk uitgelegd in deze folder.

Voor wie al eens wil oefenen kan vanaf 3 september elke voormiddag terecht op de dienst Burgerzaken op het gemeentehuis.

Op mijn voorstel organiseert de gemeente ook info-avonden in alle deelgemeenten,  telkens om 20 uur:

stemmen

26 augustus 2012

Op 17 augustus 2012 was MERCHTEM de gastgemeente voor de eerste halte van “Den Grooten Tocht”,  een negendaagse voettocht om de herinnering van WO I levend te houden.  Deze tweejaarlijkse tocht wordt georganiseerd door René VERRETH,  gekend acteur in series zoals “De Collega’s” en “Het Pleintje”.
Onder een loden zon stapten de deelnemers aan “Den Grooten Tocht” van LEEST (MECHELEN) naar onze gemeente. 
Aan het monument van de onbekende soldaat op de Krekelendries werd hulde gebracht aan de Merchtemse gesneuvelden in aanwezigheid van de oud-soldatenverenigingen van MERCHTEM en PEIZEGEM.
Dirk LEGROUX blies de Last Post.
Het gemeentebestuur bood de wandelaars een avondmaal en slaapgelegenheid aan in het sportcomplex op de Dooren.

tocht1

tocht2

17 augustus 2012

Merchtem is weer klaar voor 10 dagen kermis.  Jaarlijks hoogtepunt is de jaarmarkt op dinsdag.  Klik hier voor het volledige programma.  Kom zeker eens langs ! ( op de foto:  één van mijn favoriete kramen… nog een weekje zondigen en dan “fit in 12 weken” )

kermis01

 

16 augustus 2012

Vanavond vond op het gemeentehuis een infoavond plaats over het project Fit in 12 weken.
Het concept achter Fit in 12 weken is eenvoudig: je kan als inwoner van Merchtem inschrijven om een test te doen van je fitheidsniveau. Op basis van deze test tekenen bewegingsadviseurs een persoonlijk trainingsparcours uit. Wie de aanbevolen oefeningen 12 weken lang trouw volgt, wordt gegarandeerd fitter en kan dat ook bewijzen met een nieuwe test 12 weken later. Dit project wordt gecoördineerd vanuit de provincie Vlaams-Brabant.
De begeleiders meten tijdens de test onder meer je vetpercentage en laten je op een hometrainer een steile helling opfietsen, mét hartslagmeter zodat je jezelf niet forceert.
Je resultaten worden geprint in een persoonlijk boekje. De bewegingsadviseur analyseert alles en geeft je trainingsadvies. Dat bestaat uit een weekschema, met telkens een bepaalde trainingsduur (wandelen, lopen, fietsen, zwemmen ...) binnen een bepaalde hartslagzone. Als je het trainingsschema volgt, stijg je gegarandeerd één fitheidsniveau.
Veel mensen willen wel fitter worden, maar blijven – net zoals ik - steken in goede bedoelingen. Deze persoonlijke aanpak met aangepaste oefeningen zou het definitieve duwtje moeten zijn de goede richting.
Inschrijven kan via www.fitin12weken.be, code voor de inschrijving: "mer0109".
De testdag in Merchtem is gepland op 1 september as. in het Sportcomplex aan de Dooren,  de hertest op 24 november 2012. Er mag dus eerst nog gezondigd worden op Merchtem kermis…


fit

 

 

8 augustus 2012

Uit cijfers van de politiezone AMOW blijkt dat het aantal woninginbraken gedurende de zomervakantie in dalende lijn zijn.  In juli 2010 werden er nog 51 inbraken geregistreerd.  In juli 2011 was dit aantal al gedaald tot 31 en juli 2012 klokt af op 25 woninginbraken.  Een halvering dus op 2 jaar tijd.
Het verhoogde vakantietoezicht door onze politiemensen draagt zeker bij tot deze daling. 
Een van de maatregelen om potentiële dieven af te schrikken tijdens Uw vakantie buitenshuis is je afwezigheid melden bij de lokale politie.  De politie komt dan regelmatig bij je woning langs.  Het risico op inbraken wordt hierdoor kleiner en de politieaanwezigheid verhoogt de algemene veiligheid in Uw straat of wijk.
In onze politiezone zijn in de voorbije maand juli 120 woningen onder vakantietoezicht geplaatst.
Via de website Police-on-web kan je een aangifte doen van afwezigheidsmelding.  Het is gratis en eenvouding aan te vragen.
Meer info op www.amow.be

inbraak

 

8 augustus 2012

Vandaag werd de zomermarkt opgevrolijkt door “The Hitmasters”.

markt

 

7 augustus 2012

De 30ste barbecue van Jong VLD MERCHTEM was een groot succes.  550 bezoekers hebben gesmuld van kip,  ribbekes,  chipolatas,  brochetten en Poolse worsten.  Nieuw dit jaar was de vispapillot die enorm in de smaak viel.  Naar aanleiding van deze jubileumeditie van de barbecue was er ook een optreden van “Electric Boogie”.

BBQ

 

16 juli 2012

Ook dit jaar gaat onze gemeente de strijd aan tegen kanker door inzameling van taxussnoeisel.
Deze actie is verspreid over gans Vlaanderen. 185 gemeenten hebben hieraan vorig jaar deelgenomen.
Nog tot 31 augustus wordt het taxussnoeisel ingezameld in het recyclagepark.  Het snoeisel moet “zuiver” en “jong” zijn.
Enkel eenjarige scheuten zijn bruikbaar, de takken mogen maximum 30 centimeter lang zijn.
Dikke (meer dan 3 centimeter dik), bruine, houterige takken zonder naalden of volledig gerooide struiken zijn niet bruikbaar.
Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar en moet geweigerd worden.
Info: milieudienst Merchtem: 052 38 11 96.

SNOEI

 

11 juli 2012

Vandaag werd op de zomermarkt de Vlaamse Feestdag gevierd.  Na een toespraak van onze burgemeester Eddie DE BLOCK werd samen met het talrijk opgekomen publiek de Vlaamse Leeuw gezongen.  Daarna werden de marktgangers getrakteerd op frieten en een optreden van de amusante muziekgroep ZAKDOEK.

nw01 nw02

9 juli 2012

Eerstdaags valt de nieuwe editie van het “Open Blad” in Uw postbus,  het magazine van onze plaatselijke Open VLD-afdeling.  Klik hier om de nieuwe editie on-line te lezen. 

nieuws

4 juli 2012

Heel de zomer lang kan je in Merchtem opnieuw terecht op de zomermarkten. Voor de derde keer wordt de woensdagmarkt zo in een feestelijk jasje gestoken. Er zijn heel wat optredens voorzien.  Vandaag was de “kick-off” met Belgreco (Griekse traditionele populaire muziek).

nw01 nw02

nder de toehoorders werden ook briefjes uitgedeeld door het orkest om mee te zingen met een populair Grieks deuntje:

nw02

Volgende week woensdag vieren we de Vlaamse Feestdag op de zomermarkt.  Er is dan een toespraak door onze burgemeester,  gevolgd door een optreden van zakdoek.  Wat er de volgende zomermarkten op het programma staat,  zie je hieronder:

nw02

29 juni 2012

Deze zomer kijkt U vast uit naar een zonnige reisbestemming.  Of misschien blijft U gewoon thuis.
Waarom dan niet eens een vakantiekaartje sturen vanuit onze eigen prachtige gemeente ?
Via deze website kan U kaartjes met mooie sfeerbeelden uit Merchtem,  Peizegem,  Brussegem,  Bollebeek,  Ossel of Hamme elektronisch verzenden.

Ik wens U alvast een prettige vakantie !

Klik hier om een e-card te verzenden.

ecard

 

Vergeet ook niet alvast te noteren in Uw agenda:  barbecue Jong-VLD MERCHTEM op 4 en 5 augustus 2012.

bbq

 

25 juni 2012

Op 24 juni 2012 organiseerde het gemeentebestuur van Merchtem voor de tweede maal “Samen Feesten” voor mensen met een beperking. 90 andersvaliden, hun gezin of begeleiders zakten af naar het Sportcomplex Dooren voor een gezellige namiddag.
Buiten mocht het dan wel pijpenstelen regenen, maar binnen scheen alvast de zon ! Onze gasten werden deze namiddag al in de sfeer gebracht door Alfons UYTTERSPROT, een lokale entertainer, en het dak ging er helemaal af met het optreden van Yves SEGHERS. Op zijn gekende nummers zoals “Café de Zwaan” en “Ik schreeuw het van de daken” werd duchtig meegezongen en gedanst door onze gasten.
Voor de optredens kregen de gasten koffie met gebak en de feestnamiddag werd afgesloten met pistolets en sandwiches.
Het is hartverwarmend hoeveel vriendschap en dankbaarheid je van deze mensen krijgt. Onze gasten waren allemaal supercontent en kijken alvast uit naar de editie van volgend jaar. Ze hebben ons hun verlanglijstje voor artiesten voor dan al gegeven!
(Klik hier voor het fotoalbum)

samen

 

23 juni 2012

Vandaag werd de Lijst van de Burgemeester voorgesteld aan de pers.  De lijst brengt een ploeg samen van sterke vertrouwde figuren en nieuwe kandidaten met krachtige ideeën.  Het is een mix van 13 mannen en 12 vrouwen uit alle hoeken van onze gemeente.  De jongste kandidaat is 20,  de minst jongste 71.  Burgemeester Eddie DE BLOCK voert de lijst van liberalen,  socialisten en onafhankelijken aan als lijsttrekker en 1ste schepen Paul VAN DEN EYNDE is lijstduwer.  Andere kandidaten zijn (in alfabetische volgorde) Tonia ABBELOOS,  Julie ASSELMAN,  Michel BOGAERTS,  Luc CEULEMANS,  Jos COOLS,  Erik CROMBÉ,  Nadine DE KEERSMAEKER,  Stijn DE KEERSMAEKER,  Ella DE NEVE,  David DE VALCK,  Anne DEL PIERO,  Steven ELPERS,  Lucienne FRANçOIS,  Liliane HAUSPIE,  Lut HELLINCKX-BRASSEUR,  Dirk LEGROUX,  Maarten MAST,  Chantal MOSTAERT,  Lander PICCART,  Carol Ann PILGRIM,  Lan TRAN THU,  Jeannine VAN DE VREKEN en ikzelf.  Ook het logo en de campagneslogan “SAMEN VERDER” werden onthuld.  Neem vanaf nu ook regelmatig een kijkje op www.lijstvdburgemeester.be
(Klik hier voor de powerpointpresentatie van de persvoorstelling)

lvdb groep

samenverder.jpg logo lvdb  

OCMW-Voorzitter Luc ASSELMAN en  gemeenteraadsleden Vanessa ALBRECHT,  Marianne DE MEY en Luc VAN WEYENBERG stellen zich niet meer kandidaat en werden bedacht met een geschenk.

oude leden

18 juni 2012

Traditioneel komt de gemeenteraad van MERCHTEM elke maand (juli uitgezonderd) bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis.  Toen ik aantrad als voorzitter van de Gemeenteraad kreeg ik echter het idee om één keer per jaar “op verplaatsing” te vergaderen,  in een van onze deelgemeenten of gehuchten,  om zo de lokale democratie wat dichter bij de bevolking te brengen.  In juni 2010 kwam de gemeenteraad bijeen in de gemeenschapslokalen in BRUSSEGEM en in juni 2011 trokken de raadsleden naar de gemeentelijke feestzaal in HAMME.  Telkens waren er een honderdtal toeschouwers aanwezig.  Op 25 juni 2012 zal de gemeenteraad in PEIZEGEM vergaderen in het sportcentrum DE BLOCK aan de Processiebaan,  thuisbasis van voetbalclub Eendracht PEIZEGEM.  (klik hier voor de agenda van deze zitting)

voetbal

met Thierry CAPPELLE,  Voorzitter van Eendracht PEIZEGEM

 

 

14 juni 2012

Wat hebben de liberale partij en de saxofoon gemeen ?  Dat ze even oud zijn.
Op 14 juni 1846 stonden 326 mannen aan de wieg van een nationale liberale partij.  De Brusselaar Théodore Verhaegen was een van de initiatiefnemers,  maar het was de Luikse advocaat Frère-Orban die tijdens het stichtingscongres in het Brusselse stadhuis een programma formuleerde.  Belangrijkste programmapunt was het verbeteren van de destijds erbarmelijke levensomstandigheden van de arbeiders.  De eerste partij van België was een feit.
In hetzelfde jaar nam Adolphe Sax een patent op zijn saxofoon.

14_0114_02

 

 

 

8 juni 2012

Op vrijdag 8 juni 2012 stond sport hoog op de agenda in Groot-MERCHTEM.
Eerst was er de ploegenvoorstelling van de Koninklijke Voetbal Klub Eendracht PEIZEGEM in de voetbalkantine aan de Processiebaan.

Daarna ging het richting MERCHTEM,  naar de sporthal voor de viering van de Sportlaureaten 2011.
Zowel de Sportraad als de Merchtemse bevolking konden hun stem uitbrengen op hun favoriet.  Bij de Jeugdsportploegen werden de microben van de Merchtem Eagles de winnaar,  bij de sportploegen waren het de dames senioren van de Merchtem Eagles die de trofee mee naar huis mochten nemen.  Bij de sportclubs behaalde Celtix (kickbox) het meeste aantal stemmen.
Vincent VAN HOVE,  lid van de Merchtemse karateclub Tora No Maki,  werd verkozen tot jeugdsportlaureaat 2011.  Hij haalde in 2011 meerdere overwinningen en podiumplaatsen,  zowel in nationale als internationale wedstrijden.  Als kers op de taart bracht hij de wereldtitel mee naar huis.
Anke VAN GESTEL van de Merchtemse kickboxclub Celtix volgt zichzelf op als Sportlaureaat van Merchtem.  Zij mocht ons land vertegenwoordigen in Turkije voor de Europese titel IFMA 2012,  waar ze eervol tweede eindigde.
Schepen van Sport Steven ELPERS stelde ook nog in primeur de nieuwe sportgids voor die binnenkort in alle Merchtemse brievenbussen valt.

En onder de deelnemers aan Start to Run werd een tombola verloot.  Nathalie VYT won de hoofprijs:  en Ipod.

ipod

anke
Sportlaureaat 2011: Anke VAN GESTEL (kickbox)


Alle genomineerden kregen deze prachtige retro-sporttas mee naar huis.

 

1 juni 2012

In 1961 werd onder impuls van Kamiel LARIVIÈRE,  toentertijd onderwijzer in de gemeentelijke jongensschool van PEIZEGEM,  de gemeentelijke technische tuinbouwschool opgericht.  Eind jaren vijftig was immers duidelijk geworden dat kleine gemengde landbouwbedrijven slechts zouden kunnen overleven door over te schakelen naar meer gespecialiseerde tuinbouwteelten.  Daarnaast was het belangrijk dat de kinderen van landbouwers een gedegen basisopleiding zouden krijgen .
Het eerste schooljaar schreven zich 25 leerlingen in.  Zij werden begeleid door 5 leraars.
Bij de start werden de lokalen van de jongensschool als klaslokaal gebruikt.  De schooltuin,  de pastorietuin en de kloostertuin waren de proefvelden.  Vanaf 1962 was er in de Molenbaan 1ha grond beschikbaar dat eigendom was van de gemeente.  In 1966 werden op dit stuk grond de eerste echte klaslokalen opgericht.

TBS

In 1978 volgde de bouw van een nieuwe praktijkhal.  In 1980 werden 4 nieuwe klassen,  een refter en een bergruimte in gebruik genomen.  Omdat meer en meer bedrijven zich gingen specialiseren in de witloofteelt werd in 1983 een witloofschuur gebouwd.  In 1986 diende het gemeentebestuur van MERCHTEM bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur een aanvraag in tot subsidiëring van een bouwdossier voor het bouwen van een serrecomplex met bedrijfsgebouw,  3 labo’s,  9 klaslokalen,  een refter en een turnzaal.  In 1995 werd de nieuwe infrastructuur in gebruik genomen.

TBS

Veel modellandbouwbedrijven in de ruime omgeving worden nu geleid door oud-leerlingen van de Tuinbouwschool.
Het vijftigjarig bestaan van de Tuinbouwschool gaat niet onopgemerkt voorbij.  Op 17 maart 2012 was er een oud-leerlingenavond.  700 oud-leerlingen kwamen dansen,  bijpraten en herinneringen ophalen.
Op 1 juni 2012 vindt er een academische zitting en op 3 juni 2012 gooit de tuinbouwschool de poorten open voor de jaarlijkse opentuindag,  die traditioneel een massa bezoekers lokt.

TBS

Op de groene site van de tuinbouwschool wordt niet alleen les gegeven.  Het is een belangrijke ontmoetingsplaats in onze gemeente.  Zo speelt de basketcompetitie in de sporthal van de school.  In diezelfde sporthal worden jaarlijks de nieuwe inwoners van onze gemeente verwelkomd met een gratis barbecue.  Als er verkiezingen zijn,  worden de stemlokalen ook ingericht in de sporthal.  En in de schoolvakanties heeft de gemeentelijke speelpleinwerking WIEBELTJE haar stek op de site van de school.  De kinderen kunnen er spelen in een veilige en groene omgeving.

In haar eigen feestjaar heeft de tuinbouwschool ook meegewerkt aan een ander feestjaar van onze gemeente,  het August De Boeck-jaar.  De tuinbouwschool heeft haar medewerking verleend bij de ontwikkeling van de August De Boeck-cider en de August De Boeck-dahlia “Gloria Flori”

TBS  TBS

Voor meer info:  www.tuinbouwschool.be en www.peizegem.be

 

25 mei 2012

Op 22 mei 2012 hield de kindergemeenteraad haar laatste bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis.  De afgelopen maanden hebben de leden van de kindergemeenteraad duchtig gedebatteerd over de kinderfuif en werkten zij rond zwerfvuil.  Op 22 juni staat er nog een openluchtfilm op het programma.  De kinderen kregen van hun collega’s van de “grote mensen-gemeenteraad” een diploma en een “trekbeest” kado.


24 mei 2012

Met het schitterende lenteweer van de laatste dagen kunnen de kinderen eindelijk weer buiten spelen.  In Merchtem-centrum,  Peizegem,  Brussegem en Hamme zijn goed uitgeruste speelpleintjes voorzien.  De jongerenkandidaten van de Lijst van de Burgemeester trokken op 23 mei naar deze speelpleintjes om de speeltoestellen een grondige poetsbeurt te geven.  Daarbij zijn we geschrokken van de hoeveelheid rommel die op sommige speelpleintjes rondzwerft,  ondanks de vele inspanningen van de gemeentelijke diensten of buurtbewoners om de omgeving van de speelpleintjes proper te houden.  
Zwerfvuil trekt nog meer afval aan.  Toch kan dit gemakkelijk voorkomen worden.  Onze gemeente proper houden is een taak voor iedereen.  Iedereen weet dat afval in de afvalbakken hoort.  In principe zou de gemeente enkel moeten instaan voor het leegmaken van deze vuilnisbakken.  De praktijk is helaas anders en zwerfvuil blijft een maatschappelijk probleem.  De jongerenkandidaten willen met hun opruimactie alvast het goede voorbeeld geven.
Ook omwonenden kunnen een handje helpen door een oogje in het zeil te houden en de gemeentediensten te verwittigen als er iets beschadigd is op het speelplein,  als er zwerfvuil ligt of als er jongeren of volwassenen rondhangen die overlast veroorzaken.

22 mei 2012

Op 21 mei 2012 kwam de gemeenteraad bijeen en nam enkele belangrijke beslissingen:

tweesporenbeton2.jpg
Voorbeeld van een weg in tweesporenbeton

Deze wegen zullen dienst doen als fietsverbindingswegen tussen het fietspad van de Brusselsesteenweg en het Sportcomplex Dooren,  het centrum van Brussegem en het centrum van Merchtem en tussen de Groenstraat (Nieuwbaan/kouter) en het Leireken + tussen het Leireken en het fietspas in de Sint Huybrechtstraat.
Er worden ook maatregelen genomen om te vermijden dat deze wegen sluipwegen worden voor autoverkeer;

Volgende gemeenteraad is gepland op 25 juni 2012.  Deze keer op verplaatsing in PEIZEGEM.

 

14 mei 2012

Iedereen spreekt ervan:  Merchtem Op Stelten editie 2012 was super !  Fantastisch mooi weer,  om ter mooiere praalwagens en een massa toeschouwers (volgens officiële tellingen ruim 13.000).  Zelf ben ik peter van het buurtcomité Oost-West uit PEIZEGEM die met niet minder dan 3 praalwagens deelnamen aan de stoet:  een maquette van het oude station van Leireken,  de stoomtrein met wagon en de bakkerij van “het bakkerinneke”,  Josephine DE BREUKER.  Ik was bijzonder fier om van vele toeschouwers te horen dat de wagens van Oost-West toch wel bij de schoonste waren.  Na de stoet ging het feest nog een tijdje door met DUK en Café Flamand.  Op naar de editie van 2015!


Buurtcomité Oost-West