Album

samen
 

Samen Feesten (24 juni 2012)
Op 24 juni 2012 organiseerde het gemeentebestuur van Merchtem voor de tweede maal “Samen Feesten” voor mensen met een beperking.  
lees meer 

 

Merchtem op Stelten (13 mei 2012)
Op 13 mei 2012 vond de tweede editie van “Merchtem op Stelten plaats.  Het was een supereditie !
Net zoals in 2009 nam ik het peterschap op van het Buurtcomité Oost-West uit PEIZEGEM. 
lees meer 

 

Kermis PEIZEGEM (27, 28,  29 & 30 april en 1,  5 & 6 mei 2012)
3 weken na Pasen is het traditioneel tijd voor Peizegem kermis.  Door het verlengde 1 mei-weekend was er dit jaar een extra kermisdag.  Op maandag 30 april was er de jaarmarkt en op 6 mei werd de kermis afgesloten met een rommelmarkt en het muziekfestival

 

Bezoek aan de Marinebasis in Zeebrugge met VOSP (18 april 2012)
Op 18 april 2012 ging het met de Vriendenkring van Oud-Soldaten Peizegem (VOSP) richting ZEEBRUGGE voor een begeleid bezoek aan de Marinebasis van het Belgische leger.  We kregen een rondleiding op het fregat “Louise Marie” en in de herstellingsloods voor mijnenvegers.  Verder is er een uiteenzetting over de werkzaamheden van DOVO,  in het bijzonder dan over het ontmijnen van springtuigen onder water,  en een rondvaart met een loodsboot in de burgerlijke en militaire haven van ZEEBRUGGE.

 

Seniorenfeest (29 maart 2012)
Op 29 maart 2012 kwamen de Merchtemse senioren bijeen in de sporthal voor het jaarlijkse seniorenfeest.  Zanger Christoff bracht stevige ambiance in de zaal.  Schepen Paul VAN DEN EYNDE,  schepen  David DE VALCK en ikzelf gaven een verrassingsoptreden als “de drie tenoren”:  Mario DOMINGO,  David CARRERAS en Paul PAVAROTTI.  Voor de gelegenheid staken wij onszelf strak in een “habiet”.

 

Nieuwjaarsreceptie Open VLD en Jong VLD MERCHTEM (29 januari 2012)
Op 29 januari 2012 vond de nieuwjaarsreceptie van Open VLD en Jong VLD MERCHTEM plaats.  Gastspreker was Maggie DE BLOCK,  Staatssecretaris van Asiel en Migratie,  Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

 

20 jaar Merchtem – Chiheru (Roemenië) (11 – 16 augustus 2011)
Nog voor de Roemeense revolutie van 1989 ‘adopteerde’ de Merchtemse gemeenteraad het Roemeense dorp CHIHERU in het kader van een Europese actie “Red de Roemeense Dorpen”.  In 1991 trok een delegatie uit MERCHTEM voor het eerst naar CHIHERU,  wat het begin was van een volgehouden humanitaire actie die warme vriendschapsbanden smeedde tussen beide dorpen. 
lees meer

 

Trouw Lies & Johan (14 mei 2010)
Op 14 mei 2010 mocht ik als gemeenteraadsvoorzitter optreden als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en het burgerlijk huwelijk voltrekken van mijn zus Lies en Johan LEMAIRE.  Een bijzonder moment.  Omdat het maar zelden voorkomt dat een broer het huwelijk van zijn eigen zus kan voltrekken,  was er een massale persbelangstelling.
lees meer