Album

 

Samen Feesten (24 juni 2012)
Op 24 juni 2012 organiseerde het gemeentebestuur van Merchtem voor de tweede maal “Samen Feesten” voor mensen met een beperking.  90 andersvaliden, hun gezin of begeleiders zakten af naar het Sportcomplex Dooren voor een gezellige namiddag.
Buiten mocht het dan wel pijpenstelen regenen, maar binnen scheen alvast de zon ! Onze gasten werden deze namiddag al in de sfeer gebracht door Alfons UYTTERSPROT, een lokale entertainer, en het dak ging er helemaal af met het optreden van Yves SEGHERS. Op zijn gekende nummers zoals “Café de Zwaan” en “Ik schreeuw het van de daken” werd duchtig meegezongen en gedanst door onze gasten.
Voor de optredens kregen de gasten koffie met gebak en de feestnamiddag werd afgesloten met pistolets en sandwiches.
Het is hartverwarmend hoeveel vriendschap en dankbaarheid je van deze mensen krijgt. Onze gasten waren allemaal supercontent en kijken alvast uit naar de editie van volgend jaar. Ze hebben ons hun verlanglijstje voor artiesten voor dan al gegeven!

 

Merchtem Op Stelten – Buurtcomité Oost-West (13 mei 2012)
Op 13 mei 2012 vond de tweede editie van “Merchtem op Stelten plaats.  Het was een supereditie !
Net zoals in 2009 nam ik het peterschap op van het Buurtcomité Oost-West uit PEIZEGEM.  Dit buurtcomité verenigt de buurtbewoners van het oostelijk deel van de Nieuwbaan en het westelijk deel van Leireken.  Later werd ook de Groenstraat opgenomen in dit buurtschap.
In de eerste editie van de stoet in 2009 waren de maquette van het vroegere station in PEIZEGEM en de stoomlocomotief met wagon een van de blikvangers.  Zowel de stationsmaquette als de trein zijn bewaard gebleven en verschenen opnieuw in de stoet.  De trein is de afgelopen jaren trouwens al meerdere keren uitgereden.  Al 3 jaar rijdt de locomotief op kop van de jaarlijkse Vissersstoet in MARIEKERKE.  En aangezien er in MERCHTEM geen bevaarbare waterlopen zijn,  doet de Sint nu al 3 jaar zijn blijde intrede in MERCHTEM met de stoomtrein i.p.v. de stoomboot.  De trein(wagon) is ook al heel wat keren geboekt voor huwelijken en jubilea.
Dit jaar pakte het buurtcomité uit met een nieuwe praalwagen waarop een stukje geschiedenis uit de Groenstraat werd uitgebeeld:  de bakkerij van Josephine DE BREUKER,  beter bekend als “de bakkerinne”.  In 1935 vestigde wijlen Louis VAN BUGGENHOUT de bakkerij in de Groenstraat die later werd overgenomen door zijn zoon,  wijlen Leon VAN BUGGENHOUT.  Toen Leon echter ziek werd,  heeft zijn vrouw Josephine in 1967 het werk in de bakkerij overgenomen.  Tot op het moment dat zij is gestopt met de bakkerij in 1996 heeft Josephine haar brood gebakken in een oven die nog met hout werd gestookt.  Dit gegeven maakte haar wijd en zijd bekend.  Ook van ver buiten PEIZEGEM kwamen klanten afgezakt naar de bakkerij.  Jospehine herinnert zich nog hoe mensen van Grobbendonk,  Mariakerke,  Vichte,  Zwevegem,  Waregem,  Zulte,  enz. bij haar kwamen en vertrokken met een grote voorraad brood om thuis in te vriezen.  Heel wat van het bakgerief van Josephine is bewaard gebleven en werd op de praalwagen opnieuw gehanteerd.  Er werden ook 3.000 broodjes uitgedeeld aan de toeschouwers langsheen het parcours.  “Pièce de résistance” was een gigantisch brood van 80 cm x 210 cm dat aan de eretribune werd geveild.  Burgemeester Eddie DE BLOCK kocht het brood voor € 50,00.

 


 

Kermis PEIZEGEM (27, 28,  29 & 30 april en 1,  5 & 6 mei 2012)
3 weken na Pasen is het traditioneel tijd voor Peizegem kermis.  Door het verlengde 1 mei-weekend was er dit jaar een extra kermisdag.  Op maandag 30 april was er de jaarmarkt en op 6 mei werd de kermis afgesloten met een rommelmarkt en het muziekfestival

 

Bezoek aan de Marinebasis in Zeebrugge met VOSP (18 april 2012)
Op 18 april 2012 ging het met de Vriendenkring van Oud-Soldaten Peizegem (VOSP) richting ZEEBRUGGE voor een begeleid bezoek aan de Marinebasis van het Belgische leger.  We kregen een rondleiding op het fregat “Louise Marie” en in de herstellingsloods voor mijnenvegers.  Verder is er een uiteenzetting over de werkzaamheden van DOVO,  in het bijzonder dan over het ontmijnen van springtuigen onder water,  en een rondvaart met een loodsboot in de burgerlijke en militaire haven van ZEEBRUGGE.

 

Seniorenfeest (29 maart 2012)
Op 29 maart 2012 kwamen de Merchtemse senioren bijeen in de sporthal voor het jaarlijkse seniorenfeest.  Zanger Christoff bracht stevige ambiance in de zaal.  Schepen Paul VAN DEN EYNDE,  schepen  David DE VALCK en ikzelf gaven een verrassingsoptreden als “de drie tenoren”:  Mario DOMINGO,  David CARRERAS en Paul PAVAROTTI.  Voor de gelegenheid staken wij onszelf strak in een “habiet”.

 

Nieuwjaarsreceptie Open VLD en Jong VLD MERCHTEM (29 januari 2012)
Op 29 januari 2012 vond de nieuwjaarsreceptie van Open VLD en Jong VLD MERCHTEM plaats.  Gastspreker was Maggie DE BLOCK,  Staatssecretaris van Asiel en Migratie,  Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

 

20 jaar Merchtem – Chiheru (Roemenië) (11 – 16 augustus 2011)
Nog voor de Roemeense revolutie van 1989 ‘adopteerde’ de Merchtemse gemeenteraad het Roemeense dorp CHIHERU in het kader van een Europese actie “Red de Roemeense Dorpen”.  In 1991 trok een delegatie uit MERCHTEM voor het eerst naar CHIHERU,  wat het begin was van een volgehouden humanitaire actie die warme vriendschapsbanden smeedde tussen beide dorpen.  Hulppakketten met kleding en voeding,  studiebeurzen voor kinderen,  modern sanitair in de school,  leningen om winkeltjes van een frigo te voorzien,  schoolmateriaal,  boeken,  … werden versleept naar CHIHERU.  Mijn oud-leraar Engels,  Jean-Paul VAN DER ELST,  was er bij van het eerste uur.  Samen met Jean-Paul trokken burgemeester Eddie DE BLOCK,  schepen Ella DE NEVE,  schepen David DE VALCK en ikzelf van 11 tot 16 augustus 2011 naar CHIHERU om 20 jaar samenwerking te vieren.
Wij werden er officieel ontvangen op het gemeentehuis en kregen het ereburgerschap van CHIHERU.  Dan volgde een voorstelling door de kinderen van het plaatselijke schooltje en een concert met de ginder populaire zangeres Livia HARPA,  door MERCHTEM aangeboden aan de bevolking.  Jean-Paul kent de streek op zijn duim en nam ons o.a. mee naar SIGHISOARA,  de geboortestad van Vlad Dracula.  Op de hoogdag van 15 augustus volgde nog een bezoek aan het Grieks-katholieke klooster van CHIHERU en een gezellige barbecue.
Eddie,  Ella,  David en ikzelf waren diep onder de indruk van de onmetelijke gastvrijheid en de vriendschap die wij van de inwoners van CHIHERU mochten ontvangen.  In de toekomst zal gewerkt gemaakt worden van een officiële jumelage.

 

Trouw Lies & Johan (14 mei 2010)
Op 14 mei 2010 mocht ik als gemeenteraadsvoorzitter optreden als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en het burgerlijk huwelijk voltrekken van mijn zus Lies en Johan LEMAIRE.  Een bijzonder moment.  Omdat het maar zelden voorkomt dat een broer het huwelijk van zijn eigen zus kan voltrekken,  was er een massale persbelangstelling.  Er waren cameraploegen van VTM en Ring-TV.  Ook de geschreven pers was op post.  Om alles goed in beeld te krijgen,  werd de huwelijksbelofte op vraag van een van de cameraploegen zelfs nog eens overgedaan.  Als dat geen garantie is op een stabiel huwelijk !